40 MÄNGU
ühes kaardipakis!

IGA TUND - UUS LUGU

О&К kaardid on loodud just võõrkeelte õppimiseks. Piltidel on kujutatud peategelasi, kes leiavad end igal kaardil erinevatest ebatavalistest, lõbusatest, argipäevastest ja vahel ka absurdsetest olukordadest.

80 kaardi sisse on kodeeritud igapäevaseks suhtluseks vajalik minimaalne sõnavara – nimisõnad, omadussõnad ja tegusõnad.

Kaarte saab kasutada etapiviisiliselt. Kõigepealt saab õppida üksikute objektide ning tegevuste tähendusi. Seejärel saab nende põhjal luua meie kangelastest lugusid ja koostada dialooge.

Kodulehelt leiate 40 mängu kirjeldused, mida on О&K kaartide abil keeleõppe eesmärgil mängida võimalik. Alustades lihtsatest liikuvatest soojendusmängudest ja lõpetades kaasahaaravate improvisatsiooniliste vaba rääkimise mängudega.

О&К ON ARMAS NOORPAAR

Kuidas Teie õpilased neid kutsuma hakkavad? Oliver ja Kati või Oleg ja Kristiina? Väga hea! Vaatame nüüd, mis lugu nendega täna juhtub? Kas draama või komöödia? Igav teil kindlasti ei hakka! Kas Teie õpilased ei ole veel valmis lugusid rääkima? Siis aitavad О&К kaardid neil sõnavara laiendada ja grammatikat lihvida.

Mitmetähenduslikud ja ettearvamatud olukorrad ning rohkearvulised detailid aitavad õpilaste tähelepanu kaartidel hoida terve tunni vältel.

Oleme veendunud, et kaardid meeldivad Teile ja Teie õpilastele ning on suurepäraseks täienduseks metoodilistele materjalidele!

Autor: Lyosha Razin
Illustreerija: Alisa Diachencko

О&К KAARDID

On loodud võõrkeelte õppimiseks
Sisaldavad igapäevaseks suhtluseks vajalikku minimaalset sõnavara
Sobivad kõikide võõrkeelte õpetamiseks
40 keeleõppe mängu ühes kompaktses kaardipakis!
Sobivad erinevas vanuses õppijale (7–99)
Sobivad nii individuaal- kui ka grupiõppeks
Sobivad kõikide võõrkeelte õpetamiseks
Sobivad nii individuaal- kui ka grupiõppeks

HIND

IGA KAART SISALDAB

Unikaalset tegevuskohta

asukohtade kinnistamiseks

7 objekti

nimisõnade kinnistamiseks

3 tegevust

tegusõnade kinnistamiseks

Kangelaste väljendusrikkaid emotsioone

omadussõnade harjutamiseks

2 peategelast

dialoogide koostamiseks

Täiendavaid väikeseid detaile ja tegelasi

Inspiratsiooniks lugude rääkimisel

40 KEELEÕPPE MÄNGU KIRJELDUS О&К KAARTIDEGA

LIIKUMISMÄNGUD EHK SOOJENDUSMÄNGUD

Nende lühikeste (5–15 min) soojendusmängude eesmärk on eelkõige tuua tundi dünaamikat, liikumist ja rõõmu. Mängud peavad olema lihtsad ja kõigile jõukohased, et inspireerida ja motiveerida õppijaid edasiseks õppetööks. Need mängud sobivad hästi tunni algusesse.

SÕNAVARA LAIENDAMISE JA KINNISTAMISE MÄNGUD

Nende mängude ülesanne on aktiveerida rühma passiivne sõnavara. Mängud motiveerivad õpilasi meenutama neile tuttavaid sõnu ja kinnistama tundides hiljuti läbi võetud sõnavara.

MÄNGUD GRAMMATILISE STRUKTUURI KINNISTAMISEKS

Iga keele grammatiline struktuur on unikaalne. Siiski peaks iga keel omama vahendeid olulise teabe edastamiseks – kas tegevus toimub praegu, toimus minevikus või on alles tulevikku planeeritud? Igas keeles peaks saama kirjeldada objektide paiknemist ruumis, kasutades ees- ja tagasõnu või muid keelelisi vahendeid.

IMPROVISATSIOONILISED VABA RÄÄKIMISE MÄNGUD

Nende mängude eesmärk on anda õppijaile võimalus end võõrkeeles täiel määral loominguliselt väljendada, luues põnevaid lugusid ja ootamatuid dialooge. Nendes mängudes osalemiseks peavad õpilased õpitava keele sõnavara ja grammatikat juba võrdlemisi hästi valdama.

О&К KAARDID

30 € + tarne

Order Card Game Est V2
  • Kontaktandmed
  • Info
  • Saatmine